Hiện tại NgoNhatHuy cung cấp 3 hình thức thanh toán rất tiện lợi cho khách hàng bao gồm:

  1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD)

  2. Thanh toán online qua thẻ quốc tế (Visa, Master)

  3. Thanh toán online qua thẻ nội địa (ATM)